Σχεδιασμός Συσκευασίας

Συσκευασια

Η συσκευασία αποτελεί το πιο αποτελεσματικό εργαλείο πωλήσεων και μάρκετινγκ της επιχείρησής σας.

Η συσκευασίας είναι αυτή που κερδίζει πρώτη τις εντυπώσεις του καταναλωτή. Έρευνες έχουν αποδείξει ότι περίπου το 70% των αγοραστικών αποφάσεων από τους καταναλωτές, λαμβάνονται «μπροστά στο ράφι». Στη Gama γνωρίζουμε τη σημαντικότητα μιας επιτυχημένης συσκευασίας και εφαρμόζουμε τις 3 βασικές προϋποθέσεις της επιτυχίας:

– Καλαισθησία, προκειμένου να κεντρίσουμε το ενδιαφέρον και να δημιουργήσουμε ευχάριστη εντύπωση.

– Διαφοροποίηση από τα προϊόντα του ανταγωνισμού και πρωτοτυπία στο σχεδιασμό.

– Λειτουργικότητα τόσο για τον καταναλωτή όσο και για την επιχείρηση που το παράγει και το πουλάει