Social Media

Social Media

Το Social Media Marketing είναι μία μέθοδος προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών προσανατολισμένη στα κοινωνικά δίκτυα (Social Media). Έχει αναδειχθεί ως βασικό μέσο προώθησης για πολλές εταιρίες, κυρίως λόγω των αποτελεσμάτων που επιφέρει.

Βασικός στόχος είναι η αξιοποίηση όλων των κοινωνικών δικτύων (facebook, twitter, instagram, google+, youtube κ.α) για την προσέγγιση επισκεπτών – καταναλωτών και ενίσχυση του brand name.

Στη Gama σχεδιάζουμε επιτυχημένες καμπάνιες σε όλα τα Social Sites με μεγάλο και κυρίως μετρήσιμο ROI (Return On Investment).

Εκτός από το σχεδιασμό της καμπάνιας, αναλαμβάνουμε και την διαχείρισή της. Δημιουργούμε καμπάνιες που ξεχωρίζουν από τον ανταγωνισμό.

Τα Social Media είναι ένα σύγχρονο απλοποιημένο εργαλείο επικοινωνίας. Ωστόσο η χρήση του και ειδικότερα η αποτελεσματικότητα του εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον χρήστη.